Foundry plant

foundry הוא כלי לצמחים העשוי יציקת בטון כאשר בתהליך היצירה של הכלי, ערבבו פנימה חתיכות אבן צבעוניות שמשווים לכלי דוגמת טראצו. הכלי זמין בשלושה גדלים לבחירה.

Designed by Sanna Völker for Bolia

size