GEIST RADINAT היא  מנורת שולחן המורכבת משתי צלחות, האחת פורניר אלון והשניה פרספקס בעל צבעוניות משתנה, כאשר הנורה ממוקמת בין שתי הצלחות. עם הדלקת האור מתקבל מופע אור מדהים שישטוף בצבעוניות רכה כל קיר בכל חלל. המנורה קיימת בשני גדלים.

Design by FEST

GEIST RADIANT

950.00 ₪מחיר